IDENTITAS SEKOLAH

IDENTITAS SEKOLAH

NAMA SEKOLAH :NPSN:ALAMAT ...

Selengkapnya

VISI MISI SDN 4 AIR KUMBANG

VISI"Membentuk Akhlak Mulia, Beriman, Berpotensi Dan Berbudi Luhur Sesuai Dengan Ajaran gama"MISIMENANAMKAN KEYAKINAN/AQIDAH MELALUI PENGAMALAN AJARAN AGAMAMENGOPTIMALKAN PROSES PEMBELAJARAN DAN BIMBINGAN BELAJARMENGEMBANGKAN PENGETAHUAN BIDANG IPTEK, BAHASA, OLAHRAGA DAN SENI BUDAYA SESUAI DENGAN BAKAT, MINAT, DAN POTENSI SISWAMENJALIN KERJASAMA YANG HARMONIS...

Selengkapnya